ANBI

Door de belastingdienst is aan de Stichting Jopie's Dromenquilt met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 de ANBI-status verleend. We zijn nu dus een "Algemeen Nut Beogende Instelling". Wat betekent dit in de praktijk.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

* Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

* Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.

* Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Giften:

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. Er zijn 2 soorten giften. Gewone giften en periodieke giften.

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken van de belasting. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

En de Stichting Jopie's Dromenquilts is nu dus een ANBI.

Meer informatie over het doen van giften is te vinden op de site van de Belastingdienst.