dinsdag 7 mei 2013

Quiltwedstrijd en donaties.


Quiltwedstrijd.
Galerie De Naaidoos te Nieuw Buinen heeft een quiltwedstrijd uitgeschreven tbv Jopie's Dromenquilt! Op hun site kunt u precies nalezen hoe een en ander in zijn werk gaat. Wij zien uw creaties met grote belangstelling tegemoet.
Gedoneerde stoffen.
Tijdens de afgelopen dromenquiltdag hadden we alvast een gedeelte bij ons. En wat was dat dan? Dat was een klein gedeelte van de geschonken stoffen door Handwerkhuis Hannet Leussink te Winterswijk. Deze stoffen zijn via Willem en Ruth bij ons terecht gekomen. Heel handig voor achterkanten! Bedankt!

Fondsenwerving.
Helaas is de actie Kroonappels voor ons op niets uitgelopen. Daarom hebben we tijdens de afgelopen dromenquiltdag gevraagd of iemand zich zou willen inzetten om fondsen te werven of misschien ideeën had om fondsen aan te schrijven. Zo is bijvoorbeeld het Anjerfonds genoemd. Nu heet dat het Prins Bernhard Cultuurfonds. Onze stichting valt niet onder cultuur. Heeft u nog goede ideeën? Wij horen het graag. En als u zelf aanvragen wilt indienen? Heel graag! Misschien bij plaatselijke fondsen? Benodigde (financiële) gegevens kunnen wij natuurlijk verstrekken!

Vaak moet je als stichting ook weer in het bezit zijn van bepaalde "keurmerken". Die hebben we niet omdat een lidmaatschap jaarlijks geld kost. De belastingdienst heeft ons al een "keurmerk" gegeven. ANBI. Jammer dat dat niet overal voldoende is.