donderdag 9 september 2010

De stichting Jopie's Dromenquilt bestaat 1 jaar!!!

Op 10 september 2009 is de akte gepasseerd waarmee de Stichting Jopie's Dromenquilt een feit werd. In de aanloop naar de oprichting zijn er al heel wat promotieactiviteiten geweest en werd er al heel hard gewerkt door alle vrijwilligers om goed van start te kunnen gaan.
Want een stichting staat of valt bij de inzet van de vrijwilligers. En dat is het bestuur zich goed bewust. Er zijn heel veel vrijwilligers die zich inzetten voor Jopie's Dromenquilt. In het jaar dat achter ons ligt zijn er in alle delen van het land mensen actief geweest. Er zijn heel veel dromenquilts gemaakt; veel aandacht in de lokale media gevraagd voor ons doel. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
Hieronder een kleine terugblik over wat er het afgelopen jaar allemaal aan activiteiten heeft plaats gevonden die dankzij de inzet van zoveel mensen tot stand konden worden gebracht.Meer foto's zijn te zien in de fotoalbums van de stichting.
Er zijn ook nog veel andere activiteiten geweest waar helaas geen foto's van zijn. Zoals de open dagen bij Cordi atelier; de dagen dat daar door een groepje dames wordt gewerkt aan het maken van dromenquilts; alle bee's waar aan dromenquilts wordt gewerkt en natuurlijk alle vrijwilligers die thuis werken voor ons gezamenlijke doel.
En we gaan door. In oktober staan er weer twee Dromenquiltdagen op het programma. Op 16 oktober in Veldhoven en op 30 oktober in Epe. En in de activiteitenkalender staan nog meer momenten waarop de stichting aanwezig zal zijn.
Namens het bestuur en ook namens alle kinderen die door die inzet al een dromenquilt hebben mogen ontvangen, willen we iedereen die heeft meegeholpen dat mogelijk te maken, heel hartelijk bedanken. En we hopen natuurlijk dat we ook in de voor ons liggende jaren op de steun van al die vrijwilligers mogen blijven rekenen.
Natuurlijk ook een woord van dank aan alle sponsors en donateurs die ons (financieel) steunen. En ook alle quiltwinkels die hun deuren zo hartelijk geopend hebben om ons in de gelegenheid te stellen om onze jonge stichting te promoten.
Nogmaals heel hartelijke dank allemaal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten